USMC CH-53K conducts first test flight
http://www.janes.com/article/55571/usmc-ch-53k-conducts-first-test-flight

วันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา บริษัท Sikorsky ร่วมกับนาวิกโยธินสหรัฐฯ ได้ประสบความสำเร็จในการทดสอบการบินขึ้นครั้งแรกของเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงหนัก CH-53K King Stallion
พันเอก Hank Vanderborght นาวิกโยธินสหรัฐฯได้กล่าวว่านี่เป็นกุญแจสำคัญของขั้นตอนก้าวหน้าสู่ขีดความสามารถใหม่
ซึ่งเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้จะเพิ่มขีดความสามารถของปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกให้สามารถเคลื่อนย้ายสัมภาระจากเรือสู่ฝั่งเช่นในภารกิจบรรเทาภัยพิบัติได้มากยิ่งขึ้น

นาวิกโยธินสหรัฐฯมีแผนจัดหาเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงหนัก CH-53K จาก Sikorsky จำนวน 200เครื่อง วงเงินประมาณ $29 billion คาดว่าฝูงบินแรกจะมีความพร้อมปฏิบัติการขั้นต้นในราวปี 2019
อย่างไรก็ตามกำหนดการบินทดสอบครั้งนี้ได้ถูกเลื่อนให้ล่าช้ามาเป็นเวลา 7เดือน เนื่องจากมีการพบปัญหาในชุดส่งกำลังและ Gear Box หลักของเครื่อง
โดยพันเอก Vanderborght ได้กล่าวว่าปัญหาเรื่องระบบ Gear Box ของเครื่องนั้นจะทำให้สายการผลิตระดับต่ำของเครื่องล่าช้าไปอีก 5เดือน คือราวเดือนมกราคม 2017 ครับ